Multi-Language Web-page Translator - ONLY for Firefox + IE6

Výchova, výživa a zdraví vašeho pejska

Pořízením štěňátka Tosy si přivezete domů závazek do vaší rodiny. Záměrně pojmenovávám závazek, protože bude po celý svůj život vyžadovat vaši trvalou pravidelnou denní péči o jeho potřeby. Ty nepatří jen do oblasti zajišťování jeho existenčních nároků (dobrá zdravotní a výživová kondice). Patří sem i péče a uspokojování jeho psychických potřeb. Předně pes patří do typu zvířat žijících ve skupinách, takže je silně kontaktní. Sem patří i potřeba kontaktu s vámi a potřeby opětovaného – vašeho zájmu o štěně.

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Po příjezdu ukažte štěňátku jeho předem vámi připravené místo, které mu zajišťuje klid a soukromí. Až si odpočine, případně se nají a napojí, seznámíte jej s bližším prostředím (např. bytem, kde s Vámi bude trávit svůj život). Též s jeho dalšími obyvateli (nejedná se jen o členy lidské smečky, ale i případná ostatní zvířata). Je důležité, aby vše probíhalo nenásilně – přiměřeně k možnostem úrovně vnímání odpovídající jeho věku a jeho individuálních povahových dispozic. Neustálá psychická podpora z vaší strany mu adaptaci na nové prostředí usnadní. První noc bývá nejcitlivější. Štěňátko by nemělo být samo. Dosud bylo vždy obklopeno sourozenci. Než se štěně základně zorientuje, dá se předpokládat, že i případné návyky – ulevovat si na novinách – nemusí ze začátku dobře fungovat.Malé štěňátko je jako malé dítě - často spí, často jí, často vyměšuje a často si hraje - psím způsobem. Pojďme se tedy podívat, co Vás čeká a nemine v následujících týdnech a jakou péči a výchovu je třeba novému členovi domácnosti poskytnout.

...

Štěně ve věku 8 - 9. týdnů

Výchova k čistotnosti - pokud máte štěně v bytě, budete štěně učit, aby zachovávalo čistotu. Zcela určitě nejhorší jsou první týdny - malé štěně má velmi malý močový měchýř a často dělá loužičky. Proto je nejlépe vymezit mu prostor, kde je na podlaze položené linoleum - snadno se udržuje vytíráním. Zapamatujte si proto, že loužičku udělá vždy, když se vzbudí, nebo když se nakrmí. Když se vzbudí, vezmeme jej do náruče, a přeneseme na místo, kde chceme, aby potřebu vykonalo. V bytě rozložíme noviny na jedno stálé místo, ale máme-li dost blízko na trávník před domem, vyneseme jej i ven. Umístíme jej na požadované místo, a pakliže vykoná potřebu, velmi radostně jej pochválíme, můžeme i přidat oblíbený pamlsek (ne uzeniny nebo slaný sýr).

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Hodně chovatelů nebo majitelů používá i způsob, kde se čůrací noviny postupně přesouvají ke vstupním dveřím. V podstatě se dají kombinovat oba způsoby, na trávník si můžeme sebou vzít i kousek lehce znečištěných novin, které položíme a štěně na ně postavíme - noviny venku po několika pokusech přestaneme používat. Bývá doporučováno úkon vykonávání potřeby doplnit i povelem, po čase štěně bude i na hlasový povel chápat, co se po něm chce. Zapamatujme si, že štěně musíme velmi a hodně radostně pochválit a pohladit, když udělá, co po něm chceme, pamlsek tento libý vjem ještě posílí. Při správné péči a vedení by se štěně mělo samo odebrat na stálé místo s novinami, nebo ještě lépe začíná nepokojně pobíhat za vstupními dveřmi, kterými se chodí ven, kňučet a někdy i škrábat na dveře, protože ví, že se má jít venčit ven. Měli byste vědět, že rozdíly mezi štěňaty jsou veliké a nelze říci, že každé to začne určitě dělat za tři dny. Některé se to naučí rychle a u některého to trvá i týdny. Na štěněti poznáme i během hry, že se mu chce venčit - přestane si hrát, je roztěkané, začíná očichávat podlahu. Postup je vždy stejný a byl již popsán. Je-li štěně dopoledne samo doma a v rodině jsou děti, mělo by se stát samozřejmostí, že když přijde děcko domů, mělo by ho vzít ven. Štěně se totiž při příchodu zpravidla samo vzbudí a určitě vbrzku udělá loužičku - proto by se mu dítě mělo okamžitě již popsaným způsobem věnovat. Čím větší úsilí budete věnovat výchově k hygienickým návykům, tím rychleji se dočkáte žádoucího výsledku.Za již udělanou loužičku nemá smysl štěně trestat - nepochopí, že je trestáno za loužičku nebo hromádku, kterou udělalo byť před deseti vteřinami. Nastane-li situace, že k tomu dojde a vy již nestihnete tomu zabránit, při močení štěně přísně pokáráme povelem "FUJ", a potom jej okamžitě přeneseme na rozložené noviny nebo ven a tam jej opět pochválíme a pohladíme. Štěně si pak snadno vytvoří souvislost s tím, co se po něm chce.

Používání trestů - pamatujme si jednu důležitou věc a to pro další měsíce. Pakliže je to jen možné, vyvarujeme se jakéhokoliv výrazného fyzického nátlaku a donucení, o bolestivých trestech nemluvě. Používáním trestů je hrubě narušováno vzájemné citové pouto, které se v této době utváří - naše štěně k nám lne, přišlo o maminku a sourozence, a nová rodina pro něj představuje novou smečku - rodinu. Zážitky a vjemy z útlého věku si pes nese jako zkušenost po celý život, a pakliže fyzický trest je příliš silný nebo jsou časté, štěně prožívá trest jako stres a začíná se Vás bát. Vždy si pamatujte, že na štěně se nemá křičet, bít rukou nebo čímkoliv jiným v ruce - malé štěňátko se vůbec trestat nemá, ale pakliže to musíme udělat, popadneme jej za kůži na krku, zavelíme "FUJ" a zatřepeme s ním - s citem. Tento úkon provedeme v klidu, rázně a velmi krátce tak, aby stres byl co nejkratší. Všeobecně platí, že nejlepším působením na štěně je kladná a neustávající motivace, tj. co největší pochvala, pohlazení a pamlsek za to, co udělá správně.

Vítání - štěně má od přírody potřebu vyskočit a olíznout nám obličej. Proto se vždy k němu sehneme a podle psího rituálu se s ním přivítáme. Zároveň ho tímto učíme, aby na nás neskákalo.

Návyk na obojek a vodítko - velmi brzy zahájíme nácvik - štěněti nasadíme neškrtící obojek, pokud se brání, rozptýlíme jej pamlskem nebo hračkou - v momentě, kdy se přestane bránit, pochválíme jej popsaným způsobem a obojek okamžitě sundáme. Několikrát denně můžeme zopakovat, ne ihned za sebou, dobu obojku na krku prodlužujeme - pakliže později snáší dobře obojek, připneme vodítko a zkusíme se s ním projít. Snáší-li to dobře, můžeme začít jemným tahem usměrnit ho, aby nás následovalo - brání-li se a couvá a snaží se vysmeknout z obojku, okamžitě povolíme vodítko (zároveň tím eliminujeme další zkušenost pro celý další život a totiž to, že tímto způsobem se dá velmi snadno vyvléci z obojku). Zároveň se snažíme upoutat pozornost štěněte pamlskem nebo hračkou tak, aby nás následovalo, podaří-li se, musí přijít veliká pochvala a obvyklá odměna pohlazením s pamlskem. Poté dáme štěňátku pokoj a později opatrně opakujeme. Při správném postupu se obvykle štěně velmi rychle naučí chodit s obojkem a na vodítku.

Děti a štěně - jsou-li v rodině děti, je třeba vysvětlit jim, že štěně je normální živý tvor jako ony a že to není hračka na hraní - proto by neměly štěně tahat jako hračku a pakliže se mu chce spát, ať v klidu spí. Že na něj musí dávat pozor, aby na něj nešláply, že by neměly vedle něj příliš křičet ani běhat, aby se něco nepřihodilo. Je-li potřeba štěně zvednout, nezvedá se taháním za přední nožičky nebo za bříško, mohlo by mu to ublížit. Štěně se bere za hrudník oběma rukama, nebo jednou rukou za předhrudí nebo rukou pod hrudník mezi předníma nohama a druhou rukou za nohu pod zadečkem zvedne se. Pakliže dojde k tomu, že na štěně kdokoliv nechtěně šlápne, okamžitě se k němu skloníme a omluvným tónem ho pohladíme - i tak malý pes pochopí, že to bolestivé, co se mu přihodilo, nebylo úmyslné. Už vůbec v žádném případě by neměly děti během hry a ani v náznaku na štěně cokoliv házet, napřahovat ruku, a vůbec ne s žádným předmětem nebo klackem.

Štěně si hraje - čím je starší, tím jeho hry nabírají na temperamentu a divokosti. Štěněti opatříme dostatek hraček, nejlépe gumových, a nepoužíváme takové, u kterých hrozí spolknutí utrženého kousku, a proto nepoužíváme také hračky příliš malé. Protože malý raubíř se seznamuje se svým okolím pomocí ostrých mléčných zubů, necháme jej bydlet v místnosti, kde toho může drbat co nejméně, a dáme mu dostatek hraček. V době, kdy jste doma, vezměte jej ven, aby se proběhlo a unavilo - únava je individuelní a záleží na věku a plemeni, vyzkoušejte si to a neunavujte štěně vycházkou až do naprostého vyčerpání. Pokud štěně cílí svou hru na nežádoucí předměty, také na Vaše ruce a nohy, snažíme se ho vždy zaujmout jeho hračkou a pakliže se jí chopí, pochválíme ho. Nepropadejme iluzím - pokud štěně dobře hračky zná, láká ho hlavně to, co ještě nezná.

Styk s lidmi a jinými psy - štěně potřebuje styk s jinými psy a lidmi - malé štěně je krásné a poutá pozornost okolí, a lidé je chtějí hladit - lepší je ovšem nepřehánět to. Úplně nejlepší je, aby si štěně cizí osoby jen očichalo a seznámilo se s nimi - naučí se tak styku s lidmi, nebude se jich bát, ale zároveň udělá zkušenost určitou zkušenost pro život - pokud necháme kdekoho, aby štěně hladil, bude si myslet, že všichni lidé jsou dobří (a to není pravda), a později až bude starší, bude se na kdekoho sápat a skákat a bude na obtíž svému okolí. Styk s jinými psy je také žádoucí, ale pouze se štěňaty podobného věku, dospělými neagresivními a psy tolerantními ke štěňatům, a v ne poslední řadě se zdravými psy, viz dále. Pečlivě dbáme na to, aby žádný pes štěně nenapadl a neublížil mu. Tosy mají velmi dobrou paměť.

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Zdraví - štěně potřebuje styk s ostatními psy, aby si vytvořilo žádoucí vztahy, které se v této době utváří společně se vztahy k lidem. Ale pozor - nechejme jej stýkat jen se psy, které dobře známe, a kteří jsou zdraví. V dnešní moderní době, kdy jsou psi očkovaní, je procento psů přenášejících infekční nemoci - hlavně psinku a parvovirózu - naštěstí malé. Ale proč ta přísnost, říkáte si teď, moje štěně je přece očkované ! Chyba lávky - jednou z věcí, o které se obecně velmi málo ví je to, že u i malého očkovaného štěněte je určitá možnost propuknutí některé uvedené nemoci. Malé štěně má určitou hladinu protilátek v krvi z mateřského mléka matky, pak po očkování, ale plnou ochranou imunitu si dokáže samo vytvořit až ve třech měsících. Tehdy se provádí další očkování - organismus štěněte je teprve v této době schopen vytvořit dostatečnou hladinu protilátek v krvi proti nemocím a to na dalších dvanáct měsíců, tedy 1 rok. Nenecháme štěně na vycházce nic olizovat a už vůbec ne něco sbírat a polykat.

Výživa - Obecně platí, že prudce rostoucí štěně se krmí nejméně 4x denně (lépe 5x). Granule zalijte horkou vodu a nechejte stát do vychladnutí a potom můžete začít krmit. Spolu se štěňátkem jste od nás dostali vzorek krmiva, na které bylo zvyklé. Pokud by jste chtěli přejít na jiné, je třeba do stávajícího přidávat nové a takto POSTUPNĚ štěně na něj zvyknout. Až začnete krmit suchými granulemi, nezapomínejte, že v žaludku granule nabírají svůj objem a podáváme-li je suché, musí mít štěně neustálý přístup k čerstvé pitné vodě ! Dále si pamatujte, že sůl potřebuje pes jen ve velmi nepatrných dávkách a ve větším množství mu škodí, a že sůl ve velikém množství působí jako jed. Koření, hlavně ta ostrá, jsou také škodlivá - z toho také vyplývá, že nepodáváme uzeniny, které pochopitelně psům velmi chutnají, a u malých štěňat to neděláme vůbec.

Odčervení, očkování – při odběru jsou naše štěňata očkována proti psince, parvoviróze, infekčnímu kašli a infekční hepatitidě. Je vhodné se informovat u Vašeho veterináře na výskyt leptospirózy ve Vaší oblasti, případně domluvit očkování. Další postup očkování a přeočkování konzultujte se svým veterinářem. Spolu se štěnětem od nás dostanete očkovací průkaz, kde jsou veškerá očkování zapsána.

Závěrem - všechny lumpárničky a nepříjemnosti malého štěněte vyváží to, že Vás bude Váš pejsek velmi milovat - bude přítulný, přátelský a oddaný po celý svůj život, a nikdy Vás nezradí. Bude to Váš nejlepší přítel po celý svůj život - a to není zrovna tak málo, že ano ? Objeví-li se opravdu vážnější problém, obraťte se z důvěrou na nás. Veterinární problémy pak patří do rukou lékaře, nezkoušejte proto na štěněti žádné léčitelství.

Štěně ve věku 11 - 13. týdnů

Jak již bylo řečeno, malé štěně si hraje svým psím způsobem a tím i poznává okolní svět - podobně jako malé dítě ručičkami sahá na všechno možné a se vším zvídavě kroutí a zkouší a na vše sahá, tak i malé štěně pomocí čichu, tlamičky a zoubků testuje zajímavé předměty, věci, okolí a také lidské končetiny. Zůstává-li samo, ponecháme jej na místě nebo v místnosti, kde toho může drbat co nejméně a poskytneme mu dostatek hraček na hraní. Hrajeme-li se štěnětem a během hry ho pošťuchujeme dovádivě rukama, velmi rychle se dočkáme bolestivé odplaty sevřením tlamičky plné mléčných zoubků, ostrých jako jehly. Proto takové nerozumnosti neděláme a snažíme se pozornost rozdováděného štěněte vždy upoutat na hračku. Zdaří-li se, okamžitě pochválíme radostně povelem "Hodný". Jsou však i tací rošťáci, kteří například napadají lidské ruce a jdoucí nohy sami od sebe a protože takové chování je nežádoucí, musíme být na štěně přísní. Zná - li štěně přísný povel "FUJ", použijeme jej. Pokud je útok opakovaný a štěně nereflektuje ani na hračky a povely, budeme muset přistoupit - ač velmi neradi - k určité formě nátlaku. Výchova a výcvik jsou jedno a to samé od útlého dětství - tohle je opravdu případ, kdy od malička musí štěně pochopit, co si smí dovolit a co ne.

Otec pes a matka fenka by zlobivé štěně potrestali uchopením za krk a přitlačením k zemi, prý i zatřepáním. Přidržíme se všeobecné rady a rozdováděné štěně v tento moment nejdříve s citem uchopíme za kůži na krku a zatřepeme s ním, velmi krátce a zároveň musí přijít povel "FUJ", pokud to nepomůže, zopakujeme. Pokud se akce setkala s úspěchem, pochválíme povelem "Hodný" a pozornost štěněte upoutáme na nějakou hračku apod..

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Nebo následující postup : Je-li rozdováděné štěně zahryznuto do naší ruky nebo nohy a nereflektuje na povel "FUJ", uchopíme opatrně seshora přes hřbet nosu (v místě téměř nad koutky) tlamičku za pysky a s citem zmáčkneme - zároveň musí přijít kýžený povel přísným hlasem. Je-li stisk příliš slabý, což poznáme tak, že štěně stisk neuvolnilo a naší ruku nepustilo, přidáme více na intenzitě a znovu použijeme povel - až do žádoucího výsledku. V momentě, kdy štěně ruku pustí a odskočí - musí následovat veliká pochvala s radostnou intonací "Hodný !" V zápětí zájem štěněte opět orientujeme na hračku, pamlsek nebo jinou zábavu. Dojde-li k opakování útoku, postupujeme stejně tak dlouho, než prosadíme svou - o tyto momenty se opírají celé základy výchovy a výcviku. Podobně nedovolíme štěněti, aby na nás vrčelo - nebudeme jej za to trestat, ale opět použijeme přísný povel "Fuj", a přestane-li vrčet, pochválíme jej. Od malička zvykáme štěně na to, že miska s krmením je samozřejmě jeho, ale musí si zvyknout na to, že s ní jeho pán může chtít manipulovat. V momentě, kdy předkládáme krmení a štěně se začne krmit, pohladíme jej a strčíme na pár vteřin do krmení jeden prst - pokud nereaguje, v klidu jej pochválíme, pohladíme a vzdálíme se, aby se v klidu mohlo nakrmit. Pakliže zavrčí nebo pro ruce chňapne, pokáráme jej opět přísným povelem "Fuj" a prst necháme v misce - pakliže ztichne, okamžitě a radostně jej pochválíme obvyklým způsobem, pokud ještě vrčí dál, přísný povel "Fuj" zopakujeme a můžeme ho prstem lehce brnknout do nosu za trest....zmlkne-li, opět pochválíme. Pakliže popsané způsoby nepomáhají, máte do budoucna tak trochu problém - tím spíše musíte být důslední a tuto výchovu denně opakovat. Variace této výchovy u krmení spočívá i v tom, že štěněti misku s krmením (na začátku krmení) odebereme, okamžitě pochválíme a ihned zase vrátíme a vzdálíme se. Neděláme u jednoho krmení víc než jednou. Štěně by nemělo být stresováno obavou, že o svoji potravu přijde - celá rodina včetně dětí by měla popřát štěněti klid u krmení.

Naprostá většina majitelů si přeje, aby je pes poslouchal a naprostá většina psů příliš nebo vůbec neposlouchá - vím naprosto přesně, že je to v tom, že majitelé nevědí, jak na to. Není to tak složité, ale spíše namáhavé a nepohodlné. Malé štěňátko naprosto není možné nutit do výcviku, ale při velmi citlivém přístupu je možné už v tomto věku položit pevný základ k nejpožadovanějšímu cviku, jako je přivolání psa k majiteli. Pejskaři v tomto věku učí pracovní psy i stopovat. Nevěříte ?

Následující instrukce se týkají štěněte 2, 5 měsíce starého, ale dají se většinou použít u staršího štěněte i dospělého psa.

Než začneme, i přes to, že práci s naším štěnětem níže nazýváme výcvikem, pamatujte že Tosa Inu se necvičí, ale vychovává !!!

Pro samotný nácvik musíte dodržet následující podmínky - nedodržíte-li je, nedočkáte se žádoucího výsledku :

1. Pro zahájení nácviku přivolání použijeme vždy takové místo, kde se nebude štěně ničím a nikým rozptylovat a to ani zvuky nebo krmením. ( Krmení jako pamlsek si nachystáme jako odměnu do kapsy - čtvrtku dětského piškotu, kousek masa, sýr.) Cvičit můžeme doma v kuchyni, předsíni, pokoji, venku na dvoře, zahradě, na vycházce najdeme klidné místo - ovšem kolem musí být okolo naprostý klid, aby se štěně ničím nerozptylovalo.

2. S malým štěnětem si vyzkoušíme cvik jednou a dáme mu aspoň půl hodiny pauzu před opakováním. Během dne započteno i s pauzami neděláme cvik více než 3 - 4 x, ale procvičujeme aspoň jednou denně.

3. Štěně musí slyšet na své jméno.

4. Vybereme si jeden jediný povel, např. "Ke mně", a budeme vždy používat pouze tento vybraný povel při dalším výcviku.

5. Má-li štěně zájem o pamlsky, úmyslně vybereme dobu před krmením, kdy je hladové a ještě více při chuti, aby podaný pamlsek jako odměna byl pro štěně co nejvíce přitažlivý.

6. Zásadně cvičíme na volno, neposloucháme návody v některých knihách, které rády tvrdí, že štěně má být na dlouhém vodítku a po povelu přitaženo k majiteli. Tento způsob je přinucení ke cviku, a přinucení (nátlak) je v tomto věku velmi nežádoucí a pro štěně je nepříjemný - bude-li mít měkčí povahu, může se i vyděsit.

7. Za provedení cviku musíte vždy štěně co nejvíce pochválit, pohladit a případně podat pamlsek, má-li o něj zájem. Čím více příjemných zážitků jako odměna za provedený cvik ho čeká, tím radostněji a ochotněji ho bude provádět.

Popis nácviku : celý výcvik psů se opírá o složitou teorii podmíněných reflexů a podnětů, které tyto reflexy vytvářejí a spouští. Mezi každým majitelem a jeho psem je veliké neviditelné pouto - pes i štěně má rádo svého pána a rádo jej následuje, je-li k tomu motivováno. Jak tedy na to ?

Stoupneme si nedaleko od štěněte, v začátku 2 - 3 metry, a zavoláme jeho jméno - musíme upoutat jeho pozornost. Štěně se podívá na nás. V ten okamžik se vydáme rychlou chůzí nebo poklusem pryč, můžeme opět zavolat jméno a hned k tomu povel a nepřestáváme se od něj vzdalovat - štěně vidí, že mu někam utíkáme, a honem se vydá za námi. V ten moment zopakujeme povel a nepřestáváme se mu vzdalovat - v momentě, kdy nás dostihne se zastavíme, podřepneme, zopakujeme povel a co nejradostněji jej několikrát pochválíme povelem "Hodný" a pakliže mu chutnají pamlsky, odměníme pamlskem. Pakliže dodržíte popsaná pravidla a způsob provedení, možná budete překvapeni, jak rychle zvládnete tento první krůček pro cvik přivolání. Neusínáme na vavřínech a aspoň jednou denně cvik procvičujeme - dodržujeme pravidlo naprostého klidu v okolí, a opatrně postupně zvětšujeme vzdálenost štěněte od nás - ne víc než 8 - 10 metrů. Až bude štěně starší je nutné celý cvik upevnit za rušivějších podnětů v okolí.

Očkování - ve věku ukončeného 3 měsíce se štěně očkuje nebo přeočkovává proti infekčním chorobám. Organismus štěněte je teprve teď schopen vytvořit dostatečně vysokou hladinu protilátek krvi a provedené očkování ho chrání na dalších 12 měsíců. Používaných vakcín je mnoho, základem je vždy očkování proti psince, hepatitidě a parvoviróze, případně v kombinaci s dalšími nemocemi....mějme na paměti, že štěně musí být přímo v den očkování naprosto zdravé, bez teploty, průjmu apod. a že musí být zbaveno vnitřních cizopasníků, především škrkavky psí (Přítomnost škrkavek - při silnější invazi - je buď viditelná ve stolici, ale vajíčka viditelná nejsou a přítomnost může prokázat jen laboratorní vyšetření.) Očkování samotné je vlastně vpravení velmi malého množství umrtveného viru do organismu a reakce na něj při tvorbě samotných protilátek není při normálním průběhu nijak viditelná. Štěně je však přece jenom oslabeno tvorbou protilátek a proto velmi dbáme v dalších 14 dnech po očkování na to, aby nezmoklo, neprostydlo a nadměrně se nevyčerpalo dlouhou procházkou. Nekoupeme ho. Pochopitelně dbáme na správnou a dostatečnou výživu. Není-li k tomu vážný důvod, očkování neodkládáme - štěně přibližně od věku 3, 5 měsíce začíná vyměňovat mléčný chrup za trvalý a pozdější očkování by se mohlo "podepsat" na kvalitě skloviny jeho trvalého chrupu (vakcinace proti psince).

Závěrem - při používání povelů a hlasových projevů se musíte naučit používat hlasovou intonaci a intenzitu hlasu, je to velmi důležité - každý pes to velmi citlivě vnímá a malé štěně ještě víc. U povelu "Fuj" musí být intonace hlasu důrazná a přísná, hlasitost si vyzkoušíme tak, aby pes poslechl a přitom se nevylekal. Pokud budeme zkoušet cvičit již popsané přivolání psa k majiteli, povel pro přivolání musí být především výrazný a slyšitelný - vyzkoušíme si intenzitu a hlasitost. U pochvaly pak nikdy nešetříme na hlasovém projevu radosti a staráme se, aby pochvala byla co nejvýraznější, nejdelší a nejpříjemnější, s příměsí nejen radosti, ale i potěšení, laskavosti a mazlivosti, přidáme pohlazení a pamlsek.

Péče o štěně ve věku asi 3 měsíců

Výživa v době prudkého růstu - období po 3. měsíci věku (do období 6. - 7. měsíce) je ve znamení prudkého růstu kostry a dlouhých kostí v nohách. Vaše huňatá chlupatá kulička - obzvláště psi obřích plemen jako je Tosa Inu - se začne výrazně zvětšovat do výšky i do délky a ve většině případů tento prudký růst končí do konce 7. měsíce věku štěněte a celkové pomalejší dorůstání psa končí přibližně v roce věku. Toto období je také ve znamení výměny mléčného chrupu za chrup trvalý. Výživa v tomto věku musí být proto přiměřená všem těmto nárokům a skladba živočišných bílkovin, minerálních látek (vápník, fosfor aj.) a dalších složek předkládané potravy musí být zachováno co do objemu, správných poměrů a kvality. Štěně dále krmíme tak, aby nebylo moc hubené, ale ani obézní - nadváha by mohla mít nežádoucí vliv na všechny měkké rostoucí části kostry, páteř a kloubní chrupavky. Vyvarujte se lákavých akčních nabídek různých Hypermarketů na „kvalitní krmiva“ a dopřejte svému štěňátku opravdu kvalitní granulované krmivo, kde je poměr všech důležitých látek vyvážen. Je to také nejpohodlnější způsob, i když krmení pouze granulemi část chovatelů neuznává.

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Jedna dobrá rada - je velmi dobré navyknout štěně, aby vydrželo doma samo několik hodin bez vaší přítomnosti a to právě od útlého věku. Pes je zvíře, zvyklé žít ve smečce, a pán a jeho rodina je jeho náhradní smečkou. Je jistě velmi pěkné, staráte-li se o štěně s láskou a jste s ním neustále, nebo si ho berete i do práce. Jenomže jednou přijde čas, kdy to tahle nepůjde a pes bude muset zůstat přes den sám, možná i den po dni. Pro starší zvíře je tato nová skutečnost tragická - po celý dosavadní život bylo s vámi nebo s někým z rodiny, nic jiného nezná, a najednou je - bráno z jeho pohledu - opuštěno, odstrčeno, pán ho potrestal a opustil ho. Prožívá stres a řeší to po svém - štěká a vyje po celé hodiny, a je to problém, který se velmi špatně řeší, a vaši sousedi vás nebudou mít rádi. Pamatujte na to a 1 - 2 x týdně nehte štěně 4 až 5 hodin doma samotné, vybavte ho hračkami, ať si zvyká být samo, a ušetříte si do budoucna problémy.

Výcvik - teď se vrátíme k výcviku, a to ke cviku přivolání psa k majiteli. Pakliže jste byli pilní a cvičili podle návodu z předcházející části, měli byste již sklízet úspěchy a radovat se z toho, s jakou radostí a rychlostí k vám váš miláček po povelu přiběhne. Musíte ovšem cvičit denně - k povelu můžete přidat zatleskání, pískání, zamlaskání - časem se dočkáte toho, že štěně bude reagovat například na pouhé zapískání. Zdůrazňuji nutnost stále cvičit bez rušivých vlivů okolí a přiběhne-li štěně k vám, musí být velmi radostně pochváleno - čím více, tím lépe - přidáme pamlsek a pohlazení. Jediné, co již nemusíte dělat, je odbíhání směrem od psa - tento způsob však použijeme vždy, pokud se štěně zajímá o cokoliv jiného a na povel ihned nereaguje.

Pokud jde o výcvik psa obecně : přejete-li si mít vycvičeného psa celý život, musíte požadované cviky cvičit u většiny plemen celý život – z vlastní zkušenosti je Tosa výjimkou – co ji jednou naučíte, to si zpravidla pamatuje celý život. Každého psa můžete nadměrným cvičením naprosto otrávit, přestane cviky dělat, nebo je cvičí znechuceně, pomalu a bez radosti. Postupujeme do budoucna opatrně - u tříměsíčního štěněte velmi opatrně - a budeme si pamatovat, že méně je někdy více a jiné cviky než přivolání zatím neděláme. Pakliže si štěně hraje a jinak se výborně baví, jsou to ty rušivé vlivy, při kterých vás štěně vůbec nevnímá a na povel nepřiběhne - naprosto nemá smysl vyjadřovat hlasem nespokojenost, zlobně křičet, a už naprosto ne jej potrestat, když k vám později přijde. Trestání i dospělého psa za to, že k vám nepřišel po stovce vydaných povelů (kdy jste ho volali), zatímco se výtečně bavil při honičce s druhým psem, bude mít jediný efekt a to ten, že se pes příště bude bát vrátit se k vám. Pes neuvažuje jako člověk a jedná na základě zkušenosti - byl jsem volán, byl jsem pravda dlouho volán, a když jsem nakonec přišel, protože tak mě to můj pán naučil, byl jsem za to potrestán. Bylo to nepříjemné, pán mě potrestal za to, že jsem k němu přiběhl, příště to už neudělám a budu si to dobře pamatovat.

Štěně ve věku 3,5 - 4 měsíce

Námětem všech částí jsou osobní zkušenosti mnoha kynologů - ačkoliv staré dobré pravidlo říká, že co pejskař, to jiný názor. Proto veškeré názory a rady většinou zahrnují "zlatý střed", neboli spíše to, co platí o psech a štěňatech spíše všeobecně. Vězte, že každé plemeno psa a každý jedinec tohoto plemene je svojí individualitou ve psím smyslu, stejně jako lidé mají svojí povahu, klady, chyby, nálady, rozdílné plemenné založení a temperament, a navíc se štěně vyvíjí pod vlivem prostředí, ve kterém vyrůstá. Tento vliv okolí zahrnuje obecně výchovu při soužití v rodině, vliv venkovního prostředí, styk s celým okolním světem, ostatními lidmi a psy, a výcvik. V čase růstu štěněte hrají všechny tyto faktory velmi významný vliv - všeobecně se má za to, že polovina všech povahových vloh a projevů je dána geneticky od rodičů, a druhá zbývající polovina je tvořena tím, jak a kde pes žije, jak byl vychován, jak se s ním zacházelo, jak měl možnost seznámit se vším, co je kolem něj a podobně. Proto je velmi důležité se štěnětem zacházet s citem, nezvyšovat na něj hlas, nekřičet, nepoužívat nepříjemných trestů. Jak již bylo řečeno, při působení na štěně je jediným a správným způsobem je kladná motivace, pochvala a pamlsek. To samé platí o výcviku - při cvičení cviku přivolání psa k majiteli, jak již bylo popsáno - postupujeme stále stejně a cvik opatrně upevňujeme přiměřeným opakováním. V tomto věku můžeme už cvičit i cvik "Sedni", a to bez výrazného nátlaku - vezmeme do ruky pamlsek, dáme štěněti ruku s dobrotou nad hlavu, zavelíme povel, druhou rukou rychle přejedeme pohlazením rukou přes hřbet na záď a mírným tlakem štěně posadíme. Okamžitě přijde pochvala "Hodný" a podáme pamlsek. Celá popsaná akce - od povelu k podání odměny - by se měla odehrát během 2 - 3 vteřin. Tento cvik je velmi jednoduchý a naprostá většina psů jej velmi rychle pochopí a nečiní jim žádné problémy, už jen z toho důvodu, že dívá-li se pes nahoru, většinou si raději sedne, protože je mu příjemnější nenamáhat si krční svaly. Po čase docílíme toho, že si štěně po povelu "Sedni" samo sedne.

Pes v bytě je chudák - všichni jsme mnohokráte slyšeli tuto "oblíbenou" větu. Jak je to ?

Podívejme se na to z psího pohledu. Pes je bezesporu šelma psovitá - pokud je unavená a dobře "vypohybovaná" a nasycená, má značnou potřebu spánku a v průměru pes prospí až 16 hodin denně. Čas jeho největší aktivity nastává několik hodin před setměním.

Pes žijící v běžné rodině, kde dospělí chodí do zaměstnání a děti do školy, v čase nepřítomnosti členů rodiny spí a to samé činí i v noci. Pakliže se rodina svému svěřenci normálně věnuje a denně ho (mimo venčení) vezme na dostatečně dlouhou vycházku, je tento životní rytmus téměř optimální. U psa je prostě nezbytné, aby se dostatečně v klidu vyspal - nedostatek spánku může mít řadu jinak se projevujících potíží, např. podrážděnost nebo nechutenství. Tento jev známe my všichni, kdo bereme své psy sebou na dovolenou a na výcvikové tábory - po několika dnech je na nich patrná značná únava z důvodu nedostatku spánku a snižuje se chuť na podávané krmení, občas i potravu odmítají, někdy bývají podráždění a vynervovaní.

Pes, který má k dispozici zahradu, prý není chudák, říká se. Pobyt na čerstvém vzduchu téměř za všech povětrnostních podmínek (u plemen, které k tomu mají předpoklady) je určitě velmi zdravý. Jenomže pes většinou bývá na zahradě sám a dost se nudí. Neběhá a nehraje si - téměř každý pes pak průběžně kontroluje vchod do domu, aby mu náhodou neunikl některý z jeho pánů, a protože nemá jiný zdroj zábavy, často běhá kolem plotu a hájí svoje území štěkáním, vidí-li jiné psy nebo osoby. Některý pak vymýšlí i jinou náhradní zábavu a pak například hrabe na zahradě ne díry, ale přímo zákopy. Nejhorší variantou jeho nudy pak může být útěk ze zahrady, protože vše venku je velmi zajímavé. Pes, kterého při toulání potká řada zajímavých zážitků, si to velmi dobře zapamatuje, a sklon k toulání se u něj bude objevovat po celý zbývající život.

Shrňme si to - šťastný pes je pes, o kterého je nejen velmi dobře pečováno po stránce krmení atd., ale také pes, se kterým se chodí dostatečně ven (protože právě vycházka je pro psa velmi zajímavá a umožní mu dostatek pohybu), pes, se kterým si majitel hraje a věnuje se mu, a pes, který se dostatečně vyspí. Je patrné, že s tvrzením "pes v bytě je chudák" nemají uvedená fakta žádnou přímou souvislost.

Krmení štěněte -v povídání o krmení (předcházejících částech) je opomenuto uvedení jedné poměrně důležité věci - teplota podávané stravy. Příliš studené nebo příliš teplé krmení je nevhodné - ideální teplota je pokojová nebo taková, která nepřesahuje teplotu těla. Dokážete-li to, např. zabraňte svému štěněti v zimě konzumaci sněhu :-), protože ho může potkat akutní střevní katar. Z toho plyne, že nejen sníh, ale vše zmrzlé jako potrava je pro štěně nebezpečné.

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Možné komplikace

Majitel by měl být znepokojen a neprodleně se obrátit na veterináře například při výskytu těchto abnormalit:

• Nesestouplé varle v jakémkoliv věku dospívajícího štěněte. Hormonální léčbou v prvních měsících života se dá situace řešit. Může se jednat o dědičný defekt.

• Trvale nesestouplé varle, které zústalo v dutině břišní, je vystaveno vyšší teplotě, která může negativně ovlivnit jeho chování. Nejzávažnější je možnost rakovinného bujení buněk varlete. Stav se řeší operativním vyjmutím nesestouplého varlete.

• Absence říje u mladých fen v 6 – 9 měsících věku. Stav nemusí být až tak závažný – často se jedná pouze o opoždění, časem se říje dostaví. Ojediněle se jedná o vývojovou vadu (nevyvinutí vaječníků, hermafroditismem - zastoupení obou pohlavních soustav atd.) – je obtížně léčitelná nebo nevyléčitelná.

• Časté hárání dospívajících fen. Tento stav většinou pomine s ukončením dospívání. Pokud se frekvence ustálí na 3 měsících, může být vše v pořádku. Odborná literatura tuto častější frekvenci připouští.

• Dlouhá doba hárání (obvykle delší než 3 týdny) u mladých fen je způsobena nepřetržitou hormonální stimulací z vaječníků. Stav je nebezpečný následkem možností vedlejších účinků zvýšené hladiny hormonů (např. může způsobit útlum kostní dřeně – nebezpečí odvápnění).

• Falešná březost. Nastupuje kolem 2 měsíců po hárání. Projevuje se neklidem, nechutí k jídlu, upnutí se k nějakému předmětu - štěňátku, na který fenka nedá dopustit. Může dojít i k tvorbě mléka. Tento stav může být nebezpečný možností vzniku hnisavého zánětu, provázeným výrazným útlumem organismu, horečkou a bolestivostí mléčné žlázy. Takový stav vyžaduje odbornou péči veterináře.

• Nechtěné nakrytí fenky. Pokud nemáte chovatelské ambice, pak lze nechat fenku kastrace. Jestliže už k nakrytí dojde, existuje několik možností volby. Musí se přihlédnout k věku a vyzrálosti feny. Pokud fena dosáhla chovatelské zralosti a nepředpokládá se, že spojení partnerů povede k obtížnému porodu, je nejlepší fenu nechat odrodit. Též si ale chovatel musí dokázat uspokojivě odpovědět na otázku co se štěňaty. Při výskytu pochybností je nejlepší způsob předejít porodu, a to buď přerušením gravidity hormonálně nebo kastrací. Při medikamentózním přerušení se upřednostňuje doba gravidity potvrditelná sonograficky (po 24 dnu od nakrytí), při nálezu plodů následuje série 5ti injekcí, které graviditu přeruší.© Tosa Inu ze Špičáku 2002-2019
Sitemap | Tosa Inu Central America | Tosa-Inu Central America