Multi-Language Web-page Translator - ONLY for Firefox + IE6

Typy výstav

Oblastní - se zadáváním titulu Oblastní vítěz

Krajské - se zadáváním titulu Krajský vítěz

Speciální - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy nebo čekatel klubového šampiona

Klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz

Národní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Národní vítěz

Mezinárodní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB FCI

Evropská - se zadáváním titulu Evropský vítěz CACIB, Evropský vítěz mladých CAJC

Světová - se zadáváním titulu Světový vítěz CACIB, Světový vítěz mladých CAJC

©CHS Tosa inu ze Špičáku


Třídy výstav

Třída štěňat - pro psy a feny ve věku od 4 do 6 měsíců

Třída dorostu - pro psy a feny ve věku od 6 do 9 měsíců

Třída mladých - pro psy a feny ve věku od 9 do 18 měsíců

Mezitřída - pro psy a feny ve věku od 15 do 24 měsíců

Třída otevřená - pro psy a feny starší 15 měsíců

Třída vítězů - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanými tituly mezinárodní či národní šampión, Klubový vítěz, národní vítěz

Třída šampiónů - pro psy a feny s uznaným titulem mezinárodní či národní šampión členské země FCI

Třída veteránů - pro psy a feny starší 8 let (věk se v různých státech liší) mimo konkurenci pro psy a feny bez nároku na kvalifikaci a pořadí

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Zadávané tituly

Vítěz třídy - uděluje se na oblastních či krajských výstavách a to jedincům, kteří získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či veteránů ocenění výborný 1

Oblastní a krajský vítěz -uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Klubový vítěz - podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu.Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů

Vítěz speciální výstavy - uděluje se nejlepšímu psovi a feně z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů

Národní vítěz - uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů

Nejhezčí veterán - uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů

Vítěz plemene FCI - BOB - soutěží o něj vítězové třídy mladých (CAJC) a nejlepší jedinci s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, speciální vítěz a výborný 1 třídy veteránů. Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním titulu CAC

Vítěz skupiny FCI - BIG - do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny FCI - japan chin patří do IX. Skupiny FCI

Vítěz výstavy - BIS - do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI

©CHS Tosa inu ze Špičáku


Čekatelství

CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých. Zadává se pouze psovi a feně výbornému 1 ve třídě mladých na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy. Zadává se psovi a feně výbornému 1 v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě

Res. CAC - zadává se psovi a feně výbornému 2 ve třídě, kde byl zadán CAC

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Může být zadán na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampiónů

Res. CACIB - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují výborní 2, RES. CAC ze třídy, ve které byl zadán CACIB a výborní l CAC z ostatních tříd

©CHS Tosa inu ze Špičáku

Podmínky pro přiznání titulů v některých státech

JuniorChampion ČR - pro udělení titulu je třeba získat nejméně 3 x titul CAJC a to minimálně od dvou rozhodčích nebo 2 x CAJC a 1 x CAC. CAC musí být udělen do 24 měsíců věku a nemůže být použit pro udělení titulu Champion ČR

JuniorChampion Rakouska - stejné podmínky jako v předchozím — 3 x Jugendbester či 2 x Jugendbester a 1 x CACA

JuniorChampion Německa - 3 x Jugend CAC od dvou rozhodčích do věku 18 měsíců

JuniorChampion Slovenska - 3 x CAJC od dvou rozhodčích, z toho 1 x CAJC musí být udělen na mezinárodní výstavě nebo 2 x CAJC a 1 x CAC do 24 měsíců věku

JuniorChampion Polska - 3 x Zw. Ml. - vítěz mladých do 18 měsíců věku


Champion ČR - pro udělení titulu je třeba získat 4 x CAC, z toho dva musí být z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích ve dvou výstavních sezónách

Champion Rakouska - 4 x CACA v rozmezí rok a den od dvou rozhodčích a alespoň dva z mezinárodní výstavy

Champion Německa - 5 x CAC v rozmezí rok a den od dvou rozhodčích. Pokud získáte CAC na výstavě v Dortmundu (Bundessieger, Europassieger) počítá se za dva

Champion Slovenska - 4 x CAC, z toho jeden z mezinárodní výstavy, ve dvou výstavních sezónách od dvou rozhodčích

Champion Maďarska - 4 x CACm z toho dva z mezinárodní výstavy, rozmezí rok a den, dva rozhodčí

Champion Chorvatska - 4 x CAC, z toho dva z mezinárodní výstavy, rozmezí rok a den, dva rozhodčí

Champion Polska - 3 x CWC od třech rozhodčích, mezi prvním a posledním musí být rozestup 6 měsíců

Champion Slovinska - 4 x CAC, z toho dva z mezinárodní výstavy, rozmezí rok a den, čtyři rozhodčí


ČESKÝ GRANDCHAMPION - pes či fena musí mít vystaven diplom Champion ČR. Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů/vítězů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích

SLOVENSKÝ GRANDCHAMPION - pes či fena musí mít vystaven diplom Champion Slovenska. Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích

MAĎARSKÝ GRANDCHAMPION - pes či fena musí mít vystaven diplom Champion Maďarska. Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů, z toho dva na mezinárodní výstavě, od dvou rozhodčích a 1 x titul BOB vítěz plemene

SHOW CHAMPION MAĎARSKA - 6 x CAC, z toho 4 x z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích


I N T E R CH A M P I O N - pro udělení titulu je třeba získat 4 x CACIB ze tři států v rozmezí rok a den od třech rozhodčích.

M U L T I CH A M P I O N - neoficiální titul, používá se u psů, kteří jsou šampióny několika člen. zemí FCI

©CHS Tosa inu ze ŠpičákuInformace převzaty a další podrobnější naleznete na webu JAPANCHIN.NET

© Tosa Inu ze Špičáku 2002-2019
Sitemap | Tosa Inu Central America | Tosa-Inu Central America